Bảo dưỡng xe

Xe ô tô được cấu tạo bởi một số lượng lớn các chi tiết, do đó chúng có thể bị mòn, yếu hay ăn mòn làm giảm tính năng, tùy theo điều kiện hay khoảng thời gian sử dụng. V-Auto luôn quan tâm đến vấn đề cung ứng linh kiện, phụ tùng bản dưỡng cho tất cả các dòng xe chuyên dùng.